Anders Bothvidssons livsöde. "första stugan"

 

Anders Bothvidsson och hans hustru Margareta Nilsdotter bodde i Risdal i början på 1700-talet. De gifte sig troligen 1695 och de fick fem barn mellan 1696 och 1707.

Johan 1696, Elisabeth 1700, hon blev bara 8 månader gammal, Nils 1701, Margareta 1705 och Elisabeth 1707. Modern Margareta dog två veckor efter sista barnets födelse.

Anders gifter då om sig i december 1707. Hans nya hustru heter Elisabeth Nilsdotter och de får en dotter Kristin 1709 och Kristin dör samma år. Som om inte Anders fått utstå mycket tråkigheter dör nu också nya hustrun samma år alltså 1709.

1710 har Anders gift sig för tredje gången med Anna Axelsdotter och de får samma år en son Anders.

 

Nu är vi framme vid den sista stora pestepidemin som hemsökte Sverige. Pesten kom med båt till Sverige från Livland och Finland. Sjukdomen hade hög dödlighet, 80 % av de smittade dog inom tre dagar. De smittade fick blåsor på huden, de fick hög feber med yrsel och matthet och stora svarta bölder som bildades på kroppen. 

Den 4/12 1710 dog ett av Anders Bothvidssons barn och den  16/12 1710 dog Anders Bothvidsson och två av hans barn och den 23/12 dog ett till av hans barn, alla av pesten. Av hela familjen finns nu bara frun Anna och ett av barnen i livet.

 

Vid beräkning bodde det ca 35 personer i Risdal 1710 och minst 14 av dessa dog.

 

 

Båtsman Johan Larsson Djärfs liv född 1695  Risdaltorpet (Turkiet)

 

Johan gifte sig 1724 med Maria Börjesdotter och de fick sonen Johan 1725. När sonen var 16 dagar gammal dör mamma Maria 21 år gammal.

 

1730 gifte Johan om sig med Christin Larsdotter. De fick dottern Christina 1739 och de fick en son Anders 1743, nio dagar efter Anders födelse dog mamma Christin 31 år gammal och en månad senare dog sonen Anders.

 

Samma år (1743) gifter sig Johan igen , nu med änkan Ingeborg Persdotter 44 år. De fick sonen Per 1744, som dog 1745. Hustru Ingeborg dog 1755 56 år gammal.

 

1755 gifter Johan om sig (nu 60 år) med pigan Christin Bengtsdotter 27 år. De fick en son Lars 1756, som endast levde två dagar och året därpå  fick de sonen Anders. När Anders var knappt ett år dör mamma Christin 1758 i bröstsjuka, håll och sting 30 år gammal.

 

1760 gifter sig Johan för femte gången (nu 65 år) med ”däyan” Ingrid Nilsdotter i Ullevi 30 år gammal. Ingrid dör mellan 1764-1767.

 

1775 dör Johan av ihållande bröstvärk och håll, han blev 81 år gammal

 

 

Johan Anton Johansson född 1841 "Andra stugan"

Johan gifte sig 1868 med Christina Sofia Andersdotter född 1850. De bosatte sig i Ullevi nr 6.

De fick fem barn mellan 1869-1875. Son Bernhard Anton född 1869, dotter Jenny Sofia född 1871, Son Johan Kaleb född 1872, dotter Elin Christina född 1874, och dotter Elin Dorothea född 1875.

Familjen köpte Risdal 1/8 mantal när De Maré sålde ca 1874. De hade inte hunnit flytta till Risdal när Johan omkom i en olycka. I dödboken står att läsa: Dog i en Wådlig händelse (ras i en sandgrop) den 12/1 1875. De två sista barnen dog samma år de föddes dvs 1874 och 1875.

Christina orkade inte så länge, hon dog i lungsot den 6/12 1877 28 år gammal.

Nu är tre barn föräldralösa i åldrarna 8, 5 och 3 år

 

 

 Tillbaka