Här hittade jag Måns i Risdahl

 

 

 Måns är född i slutet på 1500-talet och dog troligen 1650. Han var gift två gånger och hade en dotter. Han ägde 1/2 mantal, dvs hela Risdal.

På vänster sida står det i överskriften: "Vin som är gifvidt hit till kyrkan 1622-1625" räknat  i kannor.

På höger sida står det i överskriften: "Dhesse hafver gifvitts ut stop var för sig hit till kyrkan". Måns finns där som första namn.

Tillbaka