Regementen var noga med att deras soldater skulle bo bra. De hade därför

besiktning av torpen med jämna mellan.

     
     

Protokoll Grenadjertorpet

 

Hållet vid torpbesiktningarne inom 3:dje afdelningen vid Tjust Kompani af Kongl; Andra Lifgrenadier Regementet  1889, 1894 och 1904

 

 

 

1889

Risdal Manbyggnaden

Nya dörrar insättes, nytt telde inlägges i stuga, kök och förstuga.

Fönstren repareras.

 

Ladugården

Nytt tak pålägges  på logen. Hela sträckan Rödfärgas.

                                                                                                                                                                                      Ofvanstående reparationer förbinda vi oss fullgöra till den 1 nästh september.

 

Risdal den 10 juli 1889

JP August Pettersson

 

1894

Risdal Manbyggnad

Nytt telde inlägges i stuga . Kök och förstuga behandlat vid besiktningen en 10 juli 1889, men ej fullgjort hvadan

                                                                                                                                                                                                      det bör göras med första och manbefalles.

 

Taket repareras genom att teglet nedlägges och kasseras, samt felande nytegel anskaffas och pålägges.

 

Ladugården

Nytt inrede i ladugården/fähuset/ göres.

                                                                                                                                                                                      Ofvanstående reparationer förbinda vi oss fullgöra till 15 oktober med undantag af att ladugården

 

som ej kan göras ordning förrän till nästa sommar      

 

Risdal den 21 augusti 1894

JP August Pettersson   CJ Andersson för  Cornelius

 

1904

Risdal Stugan

Stenfoten rappas delvis nya fjäderbräder anskaffas, kransar kring skorstenen repareras,

 

 felande tegelpannor ersättes, nya skenlistor anskaffas, köksmuren som utsynades vid senaste

 

brandsyn såsom eldfarlig referenshandlingar. Bakugnen omhvälfves.

 

Ladugården

Taket tätas.

Reparationerna skola vara verkställda till den 1 november innevarande år.

 

Godkänner

JP Aug Pettersson      CG Andersson och CY Andersson

                                                                        Rättare    

 

 

Telde=golv, golvtiljor

Tillbaka