Sofielund innehåller ett litet kök och rum. Takhöjden är 1,88 m. Stugan används nu som sommarbostad

 

Sofielund Backstuga en underlydande lägenhet till Risdal

 

Backstugor var under 1700-talet vad pensionärsbostäder är idag, om man bortser från den enorma skillnaden i standard. I backstugorna bodde ofta medellösa änkor och löst folk, vilket bidrog till att den sortens bebyggelse hade lägsta status, socialt såväl som moraliskt. Backtugorna betraktades i allmänhet som ett otyg i byar och socknar. Men 1762 fick bönderna likväl rätt att uppföra backstugor på sina egna ägor. Villkoret var att det gällde bostäder åt gifta personer. Motståndet mot backstugor för åldringar och fattigt folk var stort inte minst bland sockenmenigheten, som fruktade att dra på sig försörjningsplikter och dyrbar fattigvård. På 1800-talet blev de en nödvändighet för att ta hand om överbefolkningen. Genom att invånarna i backstugorna var en fri arbetskraft kunde lantbruket också dra nytta av den för säsongsarbeten. När industrialismen kom blev backstugofolket en resurs.

 

1846
Anders Gudmundsson född den 26/11 1781 i Lofta
Anna Larsdotter född den 18/10 1781 i Lofta
Vigda den 11/10 1804  
De kom från Andra stugan 1846 och Anders dog den 25/9 1849
   
1850  
Enkan Maja Carlsdotter född den 20/1 1788 i Lofta
Anna Larsdotter (ovan) död den 16/11 1858 77 år gammal
Maja flyttade till Lidhult 1858  

Mellan 1858-1868 bor ingen på Sofielund enl Hfl

 
   

1868-1886

 
Arbetaren  
Anders Peter Jansson född den 10/5 1835 i Hallingeberg
Hustru Johanna Christina Carlsdotter född den 16/6 1833 i Odensvi
Vigda 1859  
Barn  
Clara Sofia född den 25/8 1859 i Odensvi
Alma Christina Matilda född den 27/1 1867 i Gamleby
Carl Oscar född den 16/4 1870 i Gamleby
   

Den 28/4 1874 flyttar Clara Sofia till Odensvi men kommer tillbaka till Sofielund

1877, hon flyttar snart till köpingen för att arbeta som piga.

Johanna avlider den 9/9 1884

Anders flyttar till Härstad 1886 och Clara Sofia följer med sin pappa.

Carl Oscar flyttar till Heda 1886

Alma Christina flyttade till Törnsfall 28/10 1884

Familjen bodde i Sofielund i 18 år

 

1886  

f.d. Kronobåtsmannen vid Tjust kompani nr 61

 
Aktnummer: TB-00-0061-1854  
Axel Enock Djerf  har bott i andra stugan och sedan även i första stugan 
Hustru Stina Lotta Larsdotter född den 5/11 1837 i Gamleby död den 30/8 1901
Sonen Värnpliktige jordarbetaren  
Karl Axel Emil Djerf född den 28/7 1869 i Brinktorpet Gamleby
   

Han kom från Gladhammar 5/1 1892och flyttade

tillbaka 2/3 1896 där han gifte sig med Elin Maria

Persdotter född 1878 i Västrum

Axel Enock är son till kronobåtsmannen Gustaf Andersson Djerf och hans hustru Maja Lotta

Lundberg i Brinktorpet

 

Pigan Klara Charlotta Svensson  
Kom till Sofielund den 5/10 1905  
   
1906-1912  

fd Båtsman, nu jordarbetare

 
Axel Enock Djerf död 29/9 1910 i Gamleby
Axel blev enkling 1906  
   
1912-1916  
Ägare  
Karl Johan Svensson född den 1/7 1854 i Ukna
Hustru Karolina Wilhelmina Henriksdotter född den 6/1 1841 i V Ed

Vigda den 21/12 1875

 
De kom till Sofielund 1912  
Karolina död den 7/1 1919 af ålderdom och sjuklighet  
Tjänarinna  
Ada Henrietta Dahlström född den 12/12 1893
Hennes dotter Ingrid Dagmar Linnea född den 26/3 1916 i Gamleby
   
1920  
Ringkarl och dödgrävare  
Karl Johan Svensson (ovan)  
Hushållerska  
Anna Sofia Konstantia Dahlström född den 7/10 1890 i Lofta
hennes son Karl Set Folke född den 30/12 1920 i Gamleby
Den 24/8 1924 gifter sig Karl Johan med sin Hushållerska  
   
1930  
Dödgrävare och lägenhetsägare.  

Karl Johan Svensson (ovan)

 
Hustru Anna Sofia Konstantia Svensson född Dahlström (ovan)
   

1945

 
Jordbruksarbetare  
Josef Einar Karlsson född den 18/12 1897 i V Ed
Kom till Sofielund den 26/11 1945  
   
1948  
Oscar Edvind Andersson  

Kom till Sofielund den 22/4 1948 från Ringarum i Östergötland

 

Tillbaka