FastFornlämning

 

   

av kategorin gravar med typisk datering bronsåldern

                                                                           Utsikt från gropen, Risdalvägen syns.

 

Gropen där en tall har växt upp mitt i ingången

Här syns röset från vägen

 

Från gropen

Bild från söder

Bild från norr

   

Gränsstenar

 

 

 

Detta är en gammal gränssten där två socknar möts

             nämligen Gamleby och Törnsfall uppe på Tjustleden              

                                                                                                                          

                En gammal gränssten där tre gårdar möts, Risdal, Blekhem och Ullevi

 

Afträdeshus

 

      Afträdeshuset som flyttades till L:a Risdal 1840 och då var 4 1/2 alnar långt, 3 1/2 alnar bredt och 3 alnar högt. En del av detta har rivits och man ser gamla grunden.

 

 

Knektmössor

   

 

 

 

En bevarad grindstolpe på Nybygget

En gammal gärdsgård från Nynäset

Pärlhyacinter på Nybygget

 

   

 

      

 

  

 

En lekstuga byggd av material från en byggnad som kom till L:a Risdal vid skiftet

En bild från husförhörslängden

 

 

 

Nedan Risdal by vid Laga skifte 1839

Detta är laga skifteskartan från 1839. Tyvärr en väldigt dålig bild. Kartan är indelad i 3 delar. Längst upp till vänster är den samägda marken med grenadjärtorpet Nybygget mellandelen är S:t Risdal och till höger L:a Risdal. Till höger om gölen låg Risdal by med sina 29 byggnader

Om du vill se kartan med förstoring och bättre skärpa kan du gå in på www.lantmateriet.se och klicka på historiska kartor vidare klicka på avancerad sök (på ort fyller du i Risdal, välj ingenting på åtgärd)

 

 

 

Fynd vid Nybygget

Det kom en gammal man från Kalmartrakten och skulle fotografera Stora Risdal,

Han var född där och när han fick se dessa "stöttor" kom minnena över honom.

Där har nämligen, i skårorna, suttit en slipmaskin och  han fick som ung pojke

hjälpa till med att slipa lien bl a. och det var ett hårt jobb för en liten pojke.

 

Detta är spisen i tjänstefolkets kök, som synes så använder

Boo och Ingegärd den ibland vintertid. Lägg märke till

att kåpan lutar väldigt mycket.

   

Kyrkionnes Stoohle-Register

Detta är kyrkans stolregister på 1650-talet. Risdalfolket har sin plats på andra raden och femte bänken

 

Är du intresserad av att läsa förtsättningen i orginal gå in på lantmäteriet samma adress som ovan.

Tillbaka