Detta är en besiktning av alla byggnader som fanns i Risdal by 1839.

     
     

Besiktningslängd på de till Risdal skiftes lägenheter hörande å byggnader upprättad i och för Laga skifte år 1839

 

     
     

Nr1

Ett med tegel täckt tvåvånings Boningshus, 17 alnar långt, 11 alnar bred och 7 ½ alnar högt, inrett till 2:ne rum med förstuga , samt  2:ne rum med kök  och förstuga nedre botten, alla rum försedda med eldstad och huset i öfrigt i godt stånd.

 

Nr 2

Ett boningshus, 16 alnar långt, 9 ½ alnar bred och 7 alnar högt, under brädtak på näs?, inredt i 2:ne våhningar till 4 rum och kök och förstuga, äfven i godt stånd.

 

Nr 3

Ett dito 15 ¼  alnar långt 10 ½ alnar bred och 7 ½ alnar högt under tegeltak, försedt med samma inredning som det näst föregående.

 

Nr 4

Ett dito, 15 ¼ alnar långt, 9 ¼ alnar bred och 7 alnar högt, äfven under tegeltak, inredt i 2:ne våningar till 4 rum med eldstäder, kök och förstuga i godt stånd.

 

Nr 5

En dubbelbod  13 ½ alnar lång, 7 ¾ alnar bredt och 5 ¾ alnar hög under tegeltak i godt skick

 

Nr 6

En dito 3 ½ alnar lång,  8 ¼ alnar bred och 5 dito hög, under tak af tegel, väl underhållen

 

Nr 7

Ett vedskjul med 3:ne gaflar, 12 alnar lång, 8 ¾ alnar bred och 4 alnar högt, under bräder och ytetak, i brukbart stånd.

 

Nr 8

Ett dito med vidbyggt werkstadsbod, tillsammans 23 ½ alnar långt, 9 ½ alnar bred och 4 ½ alnar högt försedd med ytetak och i öfrigt af samma beskaffenhet som det föregående.

 

Nr 9

En badstuga 10 ½ alnar lång, 6 ½ alnar bred och 4 alnar hög, under bräder och torftak , i bruk och stånd.

 

Nr 10

En smedja 7 ¼ alnar lång och 7 ¼ dito bred och 3 ¾ alnar hög, under brädtak i godt stånd

 

Nr 11

Ett fårhus 7 1/4  alnar långt och 7 ¼ alnar bred och 3 ½ alnar högt under ytetak och i medelgodt stånd.

 

Nr 12

Ett svinhus 8 alnar långt och 4 ¼ alnar bred  i brukbart stånd

 

 

Nr 13

En husräcka, bestående af Fähus och Foderlada, Stall och Wagnskjul, tillsammans 65 alnar lång, 9 ½ dito bred och 4 ½ dito hög, i brukbart stånd.

 

Nr 14

En Foderlada 9 alnar lång, 8 ½ alnar bred och 3 ¾ alnar hög, under ytetak, i bristfälligt skick.

 

Nr 15

En Loge med 2:ne Lad, 23 ¼ alnar lång, 10 ¼ alnar bred och 6 alnar hög, täckt med halm och i godt stånd.

 

Nr 16

Ett dito med dito 24 alnar lång, 10 ¾ alnar bred och 6 ½ alnar hög, under tak af halm äfven i godt stånd.

 

Nr 17

En Foderlada, 12 ½ alnar lång, 9 alnar bred och 4 alnar hög, taket af bräder och ytor, i brukbart  men väggarna i bristfälligt skick.

 

Nr 17 a

Ett portskjul, 9 ½ alnar långt under bristfälligt ytetak

 

Nr 18

Stall, Fähus, Foderlada och Magnbod i en sammanhängande räcka. 58 alnar lång, 9 ½ alnar bred och  4 ¾ är 5 alnar hög under dels halm och dels ytetak i bristfälligt stånd.

 

Nr 19

Ett Fårhus 7 ½ alnar långt och 7 ½ alnar bred och 3 ¾ alnar högt, under brädtak, i brukbart stånd.

 

Nr 20

Ett mindre Fähus 5 ½ alnar långt, 5 ¼ alnar bred och 3 ½ alnar högt i godt stånd

 

Nr 20 a

Ett afträdeshus 4 ½ alnar långt, 3 ½ alnar bred och 3 alnar högt under yte- och brädtak i godt stånd.

 

Nr 21

En 7 alnar lång och 9 1/2” alnar bred och 2 ¾ alnar hög, murad källare under yte-och brädtak på torf, i godt stånd.

 

Nr 21 a

Ett Brännerihus 17 ½ alnar långt, 8 ½ dito bred och 3 ½ alnar högt under ytetak i 2:ne afdelningar med särskilda eldstäder, i brukbart stånd.

 

Nr 22

Ett Svinhus  ¼ alnar långt, 6 alnar bred och 1 ½ alnar högt dels med och dels utan tak.

 

 

Nr 23

En stenlagd och murad källare 6 ¾ alnar lång, 6 ½ dito bred och 2 ¾ alnar hög under yte-och brädtak, i godt stånd.

 

Nr 23 a

Ett afträdeshus 4 ¼ alnar långt, 3 ¼ alnar bred och 2 ¾ alnar högt, i brukbart stånd.

 

Nr 23 b

Ett svinhus 4 ¼ alnar långt 3 1/8 alnar bred och 2 ¾ alnar högt, i brukbart stånd

 

24

2:ne styck mindre hönshus

 

Dessutom finns på tomten 8 styck större päronträd samt en mängd buskar

 

Sålunda vara    ?    och befunnit intyga:

 

Lundgren        AJ Johansson

 

 

 

Källa: avskrift av orginalpapper.

Tillbaka