Fyra framgångsrika och kända herrar som varit ägare till Risdal 3/8 mantal och 1/8 mantal

 

     
     

 

     
     

Johan Nordenfalk född den 9/9 1796 i Gålsjö, Vnl. Död den 9/3 1846 i Stockholm. Föräldrar var Brukspatron Carl Fredrik Nordenfalk och Hedvig Sofia Hiärne.

Johan gifte sig den 26/5 1828 i Loftahammar med Maria Risellschöld född den 2/11 1809 i Loftahammar.

Nordenfalks äktenskap innebar att hans ekonomiska verkningskrets avsevärt vidgades. Hustrun var universalarvinge till ansenliga tillgångar, bl a innefattande storgodset Blekhem med underlydande i Törnsfall och Hallingeberg, Kalmar län, vilket det unga paret tillträdde 1831 och ärvde fem år senare. Nordenfalk ägnade Blekhem och jordbruket där ett stort intresse; en måhända mindre produktiv investering innebar dock det monumental corps-de-logi i sk Tjustempire som han lät uppföra åren 1838-1844. Ambitionerna inbegrep också den omgivande bygden. Avsevärda ansträngningar gjordes för att till godsets ägor förlägga landets första lantbruksskola, en plan som dock aldrig hann förverkligas.

En annan kär tanke för Nordenfalk, framlagd även i riksdagen, var att avsöndra norra länsdelen och skapa ett nytt län med Västervik som residensstad. Det blivande länsresidentet kom också till stånd på hans initiativ om än byggnaden aldrig fick den tänkta användningen.

Nordenfalks meritlista är väldigt lång, Han var bl a rådgivare åt kung Karl XIV Johan och senare ett nära samarbete med Oskar I.

Nordenfalks familj var ägare till Risdal 3/8 mantal mellan 1839-1876

 

 

     
     

 

     
     

Ny ägare till Risdal 3/8 mantal blev Hans Henrik Cornelius född den 18/5 1819 i Tuna, död den 17/1 1886 i Linköping. Cornelius gifte sig 5/10 1851 med Olivia  Corner född den 8/11 1825 i Tuna.

Cornelius släkt härstammade från en sockenskräddare Cornelius i Misterhult, vilken levde i början av 1700-talet och förmodas ha invandrat från Tyskland. Hans äldre son skräddaren i Misterhult Hans Henric Cornelius blev genom sin äldste sons son grosshandlaren i Gamleby, Hans Henric Cornelius stamfader till en äldre släktgren.

H.H. Cornelius har bidragit starkt till Gamleby köpings utveckling. Han startade flera företag och skaffade många arbetstillfällen för gamlebyborna.

1876 övertog Cornelius Risdal 3/8 mantal av Nordenfalks änka. Hans dotter Albina Hildegard Cornelius född den 15/1 1854 i Gamleby gifte sig den 6/6 1878 med AE Sjöstrand född den 28/10 1852  i Söderåkra. Risdal 3/8 mantal är fortfarande i familjen Sjöstrands ägor.

 

 

Ingen bild

 

     
     

Paul Athanase Fouché  d´Otrante född 1801 i Frankrike, härstammar från Napoleons polisminister Joseph Fouche´, som den 24 januari 1808 upphöjdes till greve med oförändrat namn och den 15 augusti 1809 till hertig av Otranto i Italien.

Athanase kom till Sverige tillsammans med sin bror Armand 1822. Deras avsikt var då att gå i rysk militärtjänst men enligt familjetraditionen var det Karl XIV Johan som erbjöd dem att bli svenska officerare. Athanase inträdde vid Livregementets dragonkår.

Athanase gifte in sig i ätterna Palmstiena 1824 och med Adelaide von Stedingk 1836. Han blev kammarherre 1824 och överstekammarjunkare 1875 samt LLA 1854.

Athanase ägde Nygård i Tjust mellan 1833-1862 samt de nu bekanta områdena Fredhäll och Kristineberg vid Stockholm. Ätten har i ett helt sekel haft anknytning till dynastien Bernadotte. Athanase d´Otrante som var ”bitande kvick” återflyttade mot slutet av sitt liv till Frankrike och dog i Paris. Athanases ättlingar lever kvar i Sverige.

Athanase ägde Risdal 1/8 mantal mellan 1839-1861

 

 

 
     
     

 

     
     

De Maré, ursprungligen fransk släkt, som inkom till Sverige med Jacques Le Bell de Maré, vilken 1644 blev kammartjänare hos pfalzgreven Karl Gustav, senare Karl X Gustav. Fem generationer senare föddes Gustaf de Maré den 14/1 1825 på Ankarsrums Säteri, Hallingeberg, han dog den 4/4 på Nygård i Lofta, Kalmar län och han ligger begraven i familjegraven i Ankarsrum. Han var son till Kungl. protokolls sekreteraren och brukspatron Anders Baltzar de Maré 1798-1882 och hans hustru Anna Maria Nordenström född den 10/10 1886 i Västervik och de vigdes 1823. 

                                                                                                                                                                              Gustaf har många meriter på sin lista bl a ledde han verksamheten vid Toverums bruk redan som 22 åring. 1861-1870 arrenderade Gustaf tillsammans med sina bröder Ankarsrum och Toverum. Han ägde tillsammans med sina bröder Alfred och Baltzar Nygård 1862-1892 samt Ankarsrum och Toverums järnverk 1870-1882. Det var till stor del Gustafs förtjänst att järnväg anlades i den här landsändan. 1875 blev han styrelseordförande i Hultsfreds-Västerviks järnverksaktiebolag. Gustaf bodde på Toverum fram till 1862 då han flyttade till Nygård.

Gustaf gifte sig 1849 i Uppsala med grevinnan Henriette Christina Cronstedt född den 24/3 1825 i Stockholm död den 23/10 1894 i Linköping och begravd i familjegraven vid Ankarsrum.

De Maré var ägare till Risdal 1/8 mantal 1861-1874

 
     
           
       
  Tillbaka    
       
       
    Källa: Svenskt Biografiskt Lexikon SBL