Mina Källor

 

 

 

Mantalslängder SVAR

Församlingsböcker SVAR

Generalmönsterrullor SVAR

Födelse- vigsel- och dödlängder SVAR

Sveriges Dödbok 3

Husförhörslängder Genline

Födelse- vigsel- och dödlängder Genline

Svenska Knektar av Lars Eriksson

Svenskt Biografiskt Lexikon SBL

Bygd och Natur av Josef Rydén

Riksantikvarieämbetet

Lantmäteriet

Originalpapper från Laga Skifte 1839

Karolinerna av Alf Åberg och Göte Göransson

Centrala Soldatregistret

Tillbaka