Mina vikingar och kungar

Vår kunskap om släktskap så här långt bak i tiden är mycket osäker. Man brukar säga att det är ingen reell släktforskning. På de grunderna har jag roat mig med att göra en släkttavla från 630 till mig.

Så här skriver Alf Henriksson  i Svensk Historia.

Ett par av Ragnar Lodbroks söner placerar sagan in i de svenska landsdelarnas kungalängd, vilket en gång togs till motivering för att den utmärkta berättelsen om den gamle danske vikingen bereddes plats i Sveriges historia, där den har hållit sig kvar så länge att det alltjämt får anses höra till allmänbildningen att känna till den. Sönerna ifråga, vilka är bleka figurer i jämförelse med sin far, är Björn Järnsida och Sigurd Ormiöga , av vilka den förstnämnda sägs ha tagit hand om Svea och Göta rike medan den andre skulle ha regerat över Danmark och Norge inkl Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän. På detta behöver ingen tro, men onekligen finns det svängrum för Lodbroks söner kring svearnas tron i de tomma århundraden mellan den apokryfiske (=som är av tvivelaktig sanningshalt eller omtvistat) Sigurd Ring och den nydöpte Olof Skötkonung.

Försök har inte saknats att sammanställa en trovärdig svensk regentlängd för vikingatiden av det magra material vi har. Den isländska Hervararsagan står till tjänst med en del; där förekommer mycket riktigt Björn Järnsida, och efter honom heter gubbarna  Eirikr eller Refill, Eirikr Refillson, Biorn osv. En inhemsk medeltida urkund som heter Registrum Upsaliense börjar däremot listan med en viss Inge som sägs vara son till Olof Trätälja och gift med en dotter till Ragnar Lodbrok och deras son och efterträdare hette Erik Väderhatt om vilken man på annat håll kan inhämta att han kunde bestämma vindens riktning efter behag genom att vrida hatten. Andra nästan lika underliga konungar av Sverige nämns på andra håll i gamla skrifter, exempelvis Erik Årsäll. Epilogen till den brokiga sagan om Ragnat Lodbrok är säkerligen inte något medeltida påfund.

Det finns i detta ämne verkligen också en handfull uppgifter som alltjämt kan tas på allvar även av sanningssökande allvarsmän. De står att läsa hos Adam av Bremen i hans nordiska kyrkokrönika, hos den tyske prelaten Rimbert i hans biografi över Ansgar och slutligen hos Snorre Sturlason.

 

1.                                                      

Radbar av Ryssland                       f ca 638 i Ryssland

Gift med Ivarsdotter Aud ”den djupröda” född ca 633

                             Barn                    Randver Radbartsson av Svitjod född ca 680 i Danmark

2.

Randver  Radbartsson                  Gift : okänd

                             Barn                    Sigurd Ring Randversson född ca 730  Svea Konung i gamla Uppsala

3.

Sigurd Ring                                   Gift: Alfhild Sigurdsdotter född ca 735 död 770 Kung i Svealand och Västergötland

                             Barn                    Ragnar Lodbrok Sigurdsson född ca 765. Dansk Kung och vikingahövding

4.

Ragnar Lodbrok                            Gift med Aslaug Sigurdsdotter Kraka

                             Barn                    Ragnar Sigurs ”Ormöga” född ca 786 i Danmark

                                                          Kung Björn Ragnarsson ”Järnsida ” på Munsö svensk kung i Uppsala

5.

Kung Björn Järnsida                   Gift;: okänd

                             Barn                    Kung Refil Björnsson född ca 796

6.

Kung Refil                                      Gift: Okänd

                             Barn                    Kung Erik IV  Refilsson av Sverige född ca 814 död 870

7.

Kung Erik IV                                 Gift: okänd

Barn                    Kung Edmund I ”Slemme” av Birka född 832 i Sverige död 873 i Sverige

8.

Kung Edmund I av Birka              Gift: okänd

                             Barn                    Erik V ”Väderhatt” Edmundsson f ca 849 i Sverige död ca 900

 

9.

Kung Erik V Väderhatt                Gift: okänd

Barn                    Kung Björn ”den gamle” Eriksson  född på Birka död ca 950  Kung över Götar och Svear

10.

Kung Björn IV                               Gift: okänd

                             Barn                    Kung Olof II Björnsson född ca 885 i Sverige

11.

Kung Olof II                                   Gift: Ingeborg Thrandsdotter född ca 885 i Sverige

 

Barn                    Styrbjörn ”den starke” Olofsson född ca 903 i Sverige död 980 i Sverige

han var ledare för vikingarna i Jomsborg. Erik Segersäll var farbror till Styrbjörn

Gyrithe Olofsdotter född ca 905 i Sverige död 987 Drottning av Danmark

12.

Styrbjörn ”den starke”               Gift: Tyra Haraldsdotter född ca 907 i Danmark död 10000918 i Norge

                      Barn                           Thorgils ”Sprakelag” Styrbjörnsson  svåger till Knut ”den store” som mördade Torgils i Roskilde

13.

Thorgils Sprakelägg                    Gift: Sigrid Spakling  född ca 971 i Hallands län.

                      Barn                           Ulf Thorgilsson av Skåne född 993 i Halland död 1027 i Roskilde Danmark

14.

Ulf av Skåne                                   Gift: Estrid Margarete Svensdotter av Danmark

                      Barn                           Svend II Estridsson Ulfsson född ca 1019 i England död 1076 i Bjälbo. Kung av Danmark

                                                          Han hade 19 utomäktenskapliga barn varav 5 blev kungar i Danmark

15.

Svend II Estridsson                       Gift: Ranneveig Torsdotter f ca 1026 i Norge

                      Barn                           Knut IV ”den helige” Svendsen född 1043 i Danmark död 1086 i Danmark

                                                          Kung av Danmark

                                                          Olof I ” Hunger” Svendsen av Danmark född 1052 död 1095

                                                          Erik I Ejegod född 1056 i Danmark död 1003 på Cypern

                                                          Nils av Danmark Svendsen

                                                          Svend Svensson av Danmark

                                                          Benedicte Svendsdotter

                                                          Harald III Svendsen av Danmark

                                                          Ingegerd Svendsdotter av Danmark

16.

Knut ”den helige”                         Gift: Adele af Flandern

                        Barn                         Ingegerd Knutsdotter prinsessa av Danmark

17.

Ingegerd Knutsdotter                   Gift: Folke ”den tjocke” Ingevaldsson född 1100 död 1145

                        Barn                         Jarl Bengt ”Snivil” Folkesson Folkunge Bjälbo död  Gestilren Västergötland

18.

Jarl Bengt Snivil                           Gift: Sigrid Lakman Björnsdotter född i Bjälbo

                         Barn                        Jarl och biskop Karl ”den döve” Folkunge född ca 1139 i Bjälbo död 12200808 i Estland

                                                          Birger Brosa Bengtsson

                                                          Magnus Minnessköld Bengtsson (Är farfar till Magnus Ladulås)

19.

Karl ”den döve”                             Gift: okänt

                          Barn                       Karl Karlsson Ulv född ca 1198 på Adelsö död efter 1223

20.

Karl Karlsson Ulv                         Gift: okänt

                          Barn                       Ulf Karlsson Ulv Vingad Pil, riddare

21.

Ulf Carlsson Ulv                            Gift: Katarina Lejonbalk Karlsdotter f 1260 död 1319

                            Barn                     Filip Ulfsson Ulv född före 1260 i Stockholms län död 1331, riksråd, riddare

                                                          Ulvsson Ulv Stamfader för ätten Ulv

                                                           Bengt Pilipsson Ulv född ca 1331 död 1381 Riddare Riksråd

23.

Bengt Filipssson Ulv                     Gift:  Cecilia Ulfsdotter Ulvåsaätten född ca 1337 i Ulvåsa Ekeby (E) död 13990312 i Vadstena ( dotter till Heliga Birgitta)

                            Barn                     Gottskalk Bengtsson Ulv f 1360 i Kalmar län död före 1453

                                                          Riddare, riksråd, häradshövding

24.

Gottskalk Bengtsson Ulv             Gift: Ingeborg Johansdotter Moltke född ca 1364 i Kalmar död 1439

                            Barn                     Bengt Gottskalksson Ulv född ca 1390 i Kalmardöd ca 1439

                                                          Väpnare, riksråd, häradshövding

25.

Bengt Gottskalksson                   Gift: Birgitta Arentsdotter Styke död före 1445

                            Barn                     Arent Bengtsson Ulv född ca 1415 i Kalmar död 1471

                                                          Riddare, Riksråd, hövitsman

26.

Arent Bengtsson Ulv                    Gift:  Hebbla Bydelsbak Albrektsdotter

                            Barn                     Marta Arentsdotter Ulv född ca 1460 i Kalmar död 1514

27.

Marta Arentsdotter                       Gift: Bengt Gregersson Lillie född ca 1460 i Södermanlands län död 15010312, riddare, riksråd

                            Barn                     Britta Bengtsdotter Lillie född ca 1490 död ca 1560

28.

Britta Bengtsdotter Lillie           Gift: Bengt Pedersson Gylta född ca 1485 i Påtorp Fristad (P) död 15201108

                                                          lagman, riddare, riksråd

                            Barn                     Anna Bengtsdotter Gylta född ca 1516 Påtorp Fristad (P) död 15790224 i Fimlekumla (P)

29.

Anna Gylta                                      Gift: Sven Knutsson Ribbibg död 1577, häradshövding. Ägde 94 hemman

                                                          i Västergötland och Småland

                            Barn                     Peder Svensson Ribbing född 15440602 i Fimlekumla (P) död 16040329 i Jönköping (F) mönstringsherre, munskänk hos Erik XIV slottsloven på Kalmar slott

                                                         

30.

Peder Ribbing                                Gift: Brita Eriksdotter Ulfsparre av Broxvik död 1612

                            Barn                     Carin Pedersdotter Ribbing född 15750801 i Ulfsnäs Öggestorp (F) död före 1651

31.

Carin Ribbing                                Gift: Bengt Jönsson Rosenbielke född i Blädinge (G) död 1635, ståthållare

                            Barn                     Jöns Bengtsson Rosenbielke född 16000701 i Blädinge (G) död 16710417

32.

Jöns Rosenbielke                          Gift: Anna Stråle af Ekna

                            Barn                     Anna Christina Rosenbielke född 1652 Lästad Blädinge (G) död 1730 i Hullersvik Blädinge (G)

33.

Anna Christina Rosenbielke      Gift Johan Vendelsson  Scheibe född 1644 död 17140313 i Lästad Blädinge (G) Kapten

                            Barn                     Johan Alexander  Scheibe född 16870215 i Agunnaryd (G) död 1751 Agunnaryd (G)

34.

Johan Scheibe                                Gift: Anna Christina Georgia Hammarsköld

                            Barn                     Agneta Catharina Scheibe född ber 1713 död 17720307 Hjärnarp (L)

 

Agneta Catharina Scheibe          Gift: Ernst Wilhelm von Klevenow född ber 1699 död 17690517 i Hjärnarp (L) ryttmästare, Cornett

                            Barn                     Elisabeth Catharina von Klevenow född 1744 i Röke (L) död 18000517 Solberget Hjärnarp (L)

35.

Elisabeth Catharina von

Klevenow                                         Gift: Bengt Henrik Docken född ber 1738 i Hällestad (M)

                                                          ryttmästare, Corporal sec, kvartermästare

                            Barn                     Ernst Johan Wilhelm Docken född 17691206 i Önnarp Förslöv (L) ryttare

                                                          Död 18491224 i Södertorp Västra Karup (L)

36.

Ernst Johan Wilhelm

Docken                                            Gift: Anna Svensdotter född 17710330 Böskatorp Grevie (L) död 18520302 i Södertorp Västra Karup (L)

                            Barn                     Kersti Johansdotter Docken född 18000417 i Bösketorp Grevie (L)  död 18641231 i Svenstad Västra Karup (L)

37.

Kerstin Johansdotter Docken    Gift: Johannes Andersson född 18021108 Öllöf Grevie (L) död 18760704 i Svenstad Västra Karup (L) torpare

                            Barn                     Johanna Johansdotter född 18241005 i Bösketorp Grevie (L) död 18790227 NZ

38.

Johanna Johansdotter                  Gift: Jöns Hansson född 18280926 i Boarp Västra Karup (L) död 19060602 NZ, torpare, åbo

                            Barn                     Emanuel Jönsson född 18490627 i Boarp 3 Västra Karup (L) död 19291107 i Torekov. Sjöman, kustroddare samt ”vångagömmare” (= tillsyningsman ) på Hallands Väderö

39.

Emanuel Jönsson                          Gift: Johanna Johansdotter född 18500602 i Mäsinge, Västra Karup (L) död 19420505 i Torekov (L)

                            Barn                     Bror Emanuel Jönsson född 18870326 i Torekov död 19550805 i Bjuv

                                                          Gruvarbetare

40.

Bror Emanuel Jönsson                Gift med Ellen Josefina Jönsson född Johansdotter 18881208 i Höja (L) död  19730712 i Bjuv

                            Barn                     Dagmar Lilian Wiberg född Jönsson 19151230 i Bjuv (M)

 död 19791106 i Maria Helsingborg

41.

Dagmar Lilian Wiberg                Gift Thure Ragnar Wiberg född 19150928 i Kattarp (M) död 20060201 i Norra Vram (M)  Målarmästare

                                                                                      

42.                            Barn               Jag, Gull-Britt Marianne Strömbäck f  Wiberg 

 

                                                 Tillbaka