Lite bilder från kyrkböcker

 

Flyttnings-Attest.                                                                                  Ynglingen Johan Peter Johannisson från Ryssby socken i Kronobergs län.  Som vill söka arbetsförtjänst i Halland lemnas det intyg att han född i Ryssby 16/10 1837 eger försvarlig Christendomskunskap, brukar obehindrad de dyre nådemedlen och är väl frydad.

Attesteras Ryssby den 12 september: 1854

Min farfars far

Den 10 maji 1790 dog Nilla Simonsdotter, och den 15 maji 1790 begravdes  hon, bondhustrun i Hölme Norregård, Skatelövs socken G.  Hon var  48 år gammal och dog av kräftan

Min fm ff mm

Jöns är född den 28 september och döpt den 5 oktober 1828 i Boarp L. Föräldrar är Åbon Hans Hansson  och hustru, 28 år, Elna Jönsdotter . Susc (gudmor)  Nils Jönssons hustru Botilda i Boarp. Testes: (vittne)  Troen Palm i Perstorp, Hanna Hansdotter i Glimminge  och  barnmorska Per Jönssons hustru.

Min mf ff

I domboken från Allbo Härads ting den 4 martii 1755 finns  antecknat för Germund Nilsson (se nedan andra giftet) och hans första hustru Botil:

1/8 i Långhult, Germund Nilsson och dess hustru Botil Svensdotter sig tillhandlat av Sine  systrar och tilltänkte svågrar, Karin Nilsdotter och dess fästeman Börje Jönsson i Hökhult, och Gunnel Nilsdotter och dess fästeman Per Jönsson i Lönashult, för 120 daler Smt, av vilka penningar 60 daler strax skola betalas till Börje Jönsson och 60 daler till Per Jönsson den 25 martii 1756. Skolandes fadern Nils Giermundsson till undantag årligen hava: 2 skäppeland åker, på västra åkern, hälften till korn och hälften till råg, och västra ängen sönnan om Möcklehultsvägen  ifrån fållehörnet till en stor Ek, Linea recta, till Möcklehults ängamärke, hälften av ängen. I trädgården   grävet allena 1 kålsäng. Husrum för sig och creaturen, som i köpebrevet av den 15 februari 1754 utvisa.

Germund fick sex barn med första  hustrun Botil och tre barn med andra hustrun Kristin.

Botil dog 17650308 41 år gammal

 

Nedan: Germunds andra gifte

Den 11 december 1765 vigdes änkomannen Germund Nilsson i Långhult med pigan Kristin ifrån Kiöps backastuga.

Min fm mm ff f

Allbo Härads ting den 7 ocktober 1710

Thure Svensson låter uppbiuda 1/2 Elenshylte, som eljest kallas Hyltetorp, som han köpt av sin Svärmoder Britta Andersdotter och sin Hustrus syskon, Anders Jönsson i Opparyd, Sune Jönsson i Hungerstorp Skatelövs sn, Hustrun Karin Jönsdotter i Röckla Virestad sn, Nils  Jönsson i Möcklehult och Botil Jönsdotter i Brommelshult Knektatorp för penningar 160 daler Smt.

Allbo Härads ting 1732

Cronans Ländsman, Välförståndlige Petter Kjellin, anklagar   Thure Svensson i Elenshylte, för det att han sistlidne 7 december, uppå mötet uti Torsås, mot åtskillige förmaningar fört oljud i närvaro av mycket folk, vilket Thure Svensson  tillstår, varav mycket förargelse kommit dömes efter Kongl. Majrs: förordning av 1686 till att böta 25 daler Smt

Thure föddes 1671 i Åsen Västra Torsås och dog 1743 1223 i Elenshylte Västra Torsås G

Min fm ff mf mf

Märtha var född 1672 i Hyltetorp Västra Torsås och  död 17440126 i Hyltetorp Västra Torsås G

 

Eodemdie =samma som föregående och det var tolfte söndagen efter trefaldigheten. (24/8) Ryttaren Hans Walbärigs oäkta barn i Svenstad, Elna. Vittne: Rassmus Pehrssons hustru i Troentorp?, Per Persson  ibm, Ola Persson ibm.                                                                                              Hans fick minst 12 barn

Min mf ff ff mf

I husförhörsboken kan vi se att  det är familjen Jöns Hansson. Under Berndt kan vi se att en son, Emanuel, min morfars far, har gift sig men bor kvar i Påarp L med sin fru. Födelse-notiser och socken och äktenskap. V betyder att de har vaccinerats mot  koppor. Fortsättning på bilden nedanför.

Min mf ff och mf fm

 Jöns Hansson med familj. Fotot är taget på NZ

Strecket över namnen betyder att hela fam har flyttat. På fotot syns Jöns Hansson och hans hustru Johanna Johansdotter samt två av  deras barn Christina och Johan som alla flyttade till Nya Zeland 1879. På bilden ser vi deras betyg och vart de har flyttat och i den långa texten står det om Johan: skall antagas hava avlidit den 31 dec 1908 enl S Åsbo och Bjäre häradsrätts  ? 7/2 1910

Christina och Carolina flyttade till Engelholm, men Christina kom tillbaka strax innan de for till NZ

 

16 april 1732 gifte sig drängen Jon Jönsson i Odensjö med änkan  Märta Andersdotter från Torp. När Märta var 19 år hade hon gift sig med en man Måns Olofsson, som var 78 år och hon erhöll 40 lod silver i  morgongåva. Efter ett år fick de en son född 17/8 1729 och i november samma år dog fadern 80 år gammal.

1 lod =13,3 g

Jon är min fm ff ff f

1735        Den 22 october Copulerades (vigdes) qvartermästaren och välborne herr Ernst Wilhelm Klevenow med sin Brud wälborna Jungfrun Agneta Catharina Scheibe 

                                                                                                                   Min mf fm mf mf och mf fm mf mm

Ett sockenprotokoll