Lite om kändisarna i min morfars släkt

 

Catharina Stenbock

Catharina Stenbock född 15350722, var en olycklig drottning. Det var en ung kvinna på 16 år och hon hade varit förlovad med Gustav Thuresson Roos sedan barnsben och var verkligen förälskad i honom. Så dök Gustav Vasa upp och erhöll om hennes hand. Förgäves gömde hon sig för friaren som var 62 år gammal. Hon hittades snart av den förälskade monarken och måste uthärda hans smekningar. Ännu hägrade dock hoppet för henne om befrielse från vad hon med skäl kallade sitt olycksöde. Catharina var den för knappt ett år sedan, avlidna drottningens köttsliga systerdotter och på grund av den så nära släktskapet satte prästerna sig allvarsamt emot giftermålet. De stred länge härom med kungen och Catharina bad innerligt till Gud ”att de andlige måtte segra”. Men det ingick ej i försynens beslut, att hon skulle förbliva lycklig med  den hennes hela hjärta tillhörde. Gustav skulle ha Catharina. Han hade nio barn, en del var äldre, en del lika gamla och så även spädbarn  att de fordrade den ömmaste moders vård.

Folket ömkade sig med själ över den nyutspruckna rosen. 16 år och 62 år utgör ett förfärligt missförhållande.

År 1560 dog Gustav och de hade varit gifta i 8 år. Catharina dog inte förrän 1621 på Strömholm, och då var hon 85 år. De fick inga barn.

Gemensam ana Anna Stenbock Gustavsdotter död 1508

Bild till vänster : Historiesajten.se

Bild till höger . Hugo Salmson. Catharina sover och Gustav lutar sig över henne och hör henne säga "Kung Gösta håller jag mycket kär men Rosen glömmer jag aldrig.                        Svensk historia Alf Henriksson

 

 

Virginia Vasa Eriksdotter

Virginia Vasa Eriksdotter föddes 15590101 på Kalmar slott i Kalmar.  Hon var frillobarn till Erik XIV Vasa och hans älskarinna Agda Persdotter. Virginia blev av sin far tillbuden till gemål åt ryska storfursten Ivan IV (Ivan den förskräcklige). Giftermålet blev inte av. Virginia gifte sig med Håkan Hand Knutsson, som är min släkting

Virginia fick 1585 av kung Johan III sex gårdar i Västergötland och 1589 av hertig Karl fem hemman i Vadsbo härad, Skaraborgs län.

Frillobarn : En lag reglerade hur frillobarn skulle uppfostras.  Modern skulle ha vårdnaden tills barnet var tre år och sedan fader tills det var sju år. Båda hade dock vårdnaden tills barnet var sju år, då de räknades som vuxna. Skillnaden mellan ”horbarn” och "frillobarn" var att ett frillobarn fick ärva fadern

Gemensam ana med Håkan är Knut Hand Håkansson

Bild: Målad av Domenicus Vervilt

 

Adolf Ludvig Ribbing ”kungamördare”

Adolf föddes den 10 januari 1765  i Stockholm som son till riksrådet Fredrik Ribbing och grevinnan Eva Helena Löwen.  Adolf  sattes i militär utbildning och från 13-års ålder bedrev han studier vid Fredrik II:s militärakademi i Berlin. 17 år gammal gick han i fransk krigstjänst vid regementet Royal Hesse Darmstadt.

 Adolf var djupt förälskad i Charlotta De Geer. Dotter till Charles De Geer på Lövsta men avvisades av denne, trots att Adolf  åberopade ömsesidig kärlek.  Med en av kungens gunstlingar, hovstallmästare Hans Henric von Essen,  skulle Charlotta gifta sig.  Adolf duellerade med Hans och sårade denne men kunde inte hindra giftermålet. Adolf skyllde sin olycka på Gustav III och var enligt egna uppgifter djupt fäst vid Charlotta. Förlusten kan ha grundlagt det hat mot konungen som han därefter visade. Adolf kommenderades 1788 till Vaxholms fästning i stället för till krigsskådeplatsen i Finland, vilket han uppfattade som en förolämpning. Starkt påverkad av tidens ideer tog han, trots sin ungdom  en framskjuten plats i Riddarhusoppositionens  led vid riksdagarna i Stockholm 1789 och Gävle 1792. Händelsernas vid denna sista riksdag gav honom fast övertygelse, att saker och ting kunde inte göras bättre om inte Gustav III undanröjdes. Tillsamman med Klas Fredrik Horn och Jacob Johan Ankarkrona planerade han mordet på Gustav III. Mordet skulle ske  17920316 på operakvällen. Samma kväll samlades de tre männen i Adolfs älskarinnas, friherrinnan Louisa Hierta, loge. Efter attentatet blev Adolf arresterad och avlade den 25 mars en skriftlig bekännelse. Den 24 maj dömdes Adolf av Svea hovrätt att förlora sin egendom och adelskap, samt mista högra handen, steglas och halshuggas. Domen ändrades senare till evig landsflykt och förlust av adelskapet och medborgerliga rättigheter. I augusti 1792 reste han från Sverige och han vistades först i Paris, sedan Schweiz och på Själland i Danmark. Mellan åren 1794-1796 bodde han i Paris igen. Han fick stöd av förmögna anförvanter så han levde ett bekymmersfritt liv Han gifte sig med Jeanne Claude 1805 och de fick en son som i sin tur inte fick några barn  och därmed utdog ätten. 1813 dog Adolfs mor, vilket innebar att hans återstående liv blev fyllt av ekonomiska bekymmer.  Adolf dog 18430401                                                              Gemensam ana Peder Ribbing 1544-1604

Källa: SBL

Bild.Historiesajten.se

 

Heliga Birgitta

Birgitta föddes 1303 på Finstad i Uppland och var dotter till den välborne uppländske lagmannen och storgodsägaren  Birger Persson på Finsta, av den ätt som senare kallas Brahe. Tretton år gammal blev hon gift med  den ungefär jämbördige artonårige riddaren Ulf Gudmarsson. Vid 30-års ålder var han redan lagman i Närke. Hans gods låg i Östergötland och de bosatte sig på Ulvåsa gård, där familjen snart växte. De fick fyra pojkar och fyra flickor. Birgitta och Ulf gjorde vallfarter  till Trondheim och  Spanien. På hemväg från Spanien blev Ulf allvarligt sjuk i Frankrike och repade sig endast så han kunde ta sig till Alvastra kloster, där han dog i februari 1344. Birgitta hade haft syner och hört röster emellanåt allt sedan sin barndom. Då hon vid sju-års  ålder fick besök av den heliga jungfrun som berörde hennes panna med en krona och efter mannens sjukdom och död uppträdde sådana fenomen allt oftare. I den första och livsavgörande uppenbarelsen utnämndes hon till Kristi Brud och sades skola bli den kanal genom vilken Herren ville skänka mänskligheten sin nåd Någon påvlig respekt för sina uppenbarelser torde hon aldrig ha fått glädja sig åt, men efter mer än tjugo års vistelse i Rom, där hon trädde i förbindelse med högadeln och framstående andans män från alla länder, lyckade hon äntligen få till stånd att upprätta ett kloster i Vadstena för sextio nunnor och sjutton bröder. Bullan om detta utfärdades av Avignonpåven Urban V  i augusti 1368. Först några år efter hennes död erkändes hennes orden uttryckligen av den heliga stolen, blott såsom underavdelning till augustinerorden. År 1386 uttogs en allmän skatt för fullbordande av klostret, en penning från varje bonde. Birgittas sista år fylldes av en pilgrimsfärd till Jerusalem. Hemkommen till Rom avled Birgitta den 23 juli 1373

1999 utsågs  Birgitta av påven Johannes Paulus II till ett av Europas tre kvinnliga skyddshelgon

Gemensam ana Jarl Bengt Folkesson  "Snivil" Folkunge död 1210

Bild Historiesajten.se Källa:SBL och Svensk historia Alf Henriksson

 

Magnus Ladulås                                                                                                                             Magnus Ladulås, hertig och kung av Sverige 1275-1290. Han föddes 1240 och dog  den 18 december 1290 på Visingsö. Han var son till Birger Jarl och Ingeborg Eriksdotter av Sverige. Han hette egentligen Magnus Birgersson.

Bilden Magnus Ladulås sakrofag i Riddarholmskyrkan, Stockholm

Gemensam ana Jarl Bengt Folkesson  "Snivil" Folkunge död 1210

 

Magnus Stenbock som räddade Skåne åt Sverige

Greve, militär, guvenör i Skåne och fältmarskalk, Magnus Stenbock född 16630512 död den 23 februari 1717 i ett fängelse i Fredrikshavn kastell norr om Köpenhamn. Han var son till Gustav Otto Stenbock (1614-1685) och Christina Katarina De la Gardie. Han gifte sig 1690 med Eva Magdalena Oxenstierna. Man byggde en staty över honom 1901 i Helsingborg. Ursprungligen stod statyn mitt på paradgatan framför rådhuset men blev senare flyttad  några få meter och den dominerar fortfarande stadsbilden och pekar utmanande mot Helsingör.

På senare tid har det varit en livlig debatt om det rimliga i att ha en staty på så framträdande plats av en svensk fältherre, som hatade skåningarna och helst ville jämna Helsingborg med marken som danskt motståndsnäste. Men stadens enda opinionsbildande organ, Helsingborgs Dagblad, har i sina ledarartiklar 8/1 2004 tagit statyn i försvar, med motiveringen, att Stenbocks äreminne inte är förledande, utan tvärtom en utmärkt historielektion. Trots att alla i Helsingborg vuxit upp med att Stenbock var en hjälte, och trots att han hamnade på fjärde plats i tidningens omröstning  "årtusendets helsingborgare".

Gemensam ana Anna Stenbock Gustavsdotter död 1508                                    Läs om slaget vid Helsingborg

Bild: En målning av Georg Engelhars Schröder. Wickipedia

 

Birgit Nilsson hovsångerska

Birgit Nilsson föddes i Svenstad Västra Karup 17 maj 1918 och dog 25 december 2005 i Västra Karup.

Birgit var hovsångerska och kräver väl ingen närmare beskrivning.

Gemensam ana Hans Sefvedsson 1757-1826 

Tillbaka