Förklaring av ord som förekommer i min forskning

Adel

Adel är ett tyskt låneord, som betyder härkomst eller börd. Adelsståndet kallades för frälse och betyder skattefrihet. Det är en samhällsklass med högsta sociala ställning.

Antavla

Från person och bakåt i tiden dvs anfäder

Allmoge

Hela hopen

Arv för oäkta barn

1866 Viss arvsrätt efter modern

1905 Full arvsrätt efter moder

1917 Viss arvsrätt efter fader

1970 Full arvsrätt efter fadern

Barnavårdsnämnden

1917 införs barnavårdsnämnden med en barnavårdsman som skulle leta reda på oäkta barns fäder

så att de inte skulle ligga fattigvården till last

Consanguineus

Är latin och betyder av samma blod, bror släkting

Drots

Fornnordisk storman med eget hov

Släktskap

Enmänning-syskon, tvåmänning-kusiner, tremänning-syssling, fyrmänning-brylling, femmänning-pyssling

Friherre

Titel närmast under greve

Fogde

Kunglig ämbetsman med uppgift att företräda kronans intresse inom ett visst område

Greve

Titel för medlem av högsta adelsgruppen

Husar

Hästburen soldat med lättare beväpning och iögonfallande uniform (tidigare kavallerist)

Hövitsman

Befälhavare för militär styrka

Jarl

Titel för högsta ämbetsman i riket under forntid och äldre medeltid

Knekt

Soldat till fots

Kyrkoplikt

Ända fram till 1741 fick ogifta mödrar utstå offentliga skamstraff. Det var ett straff som innebar att kvinnan tvingades stå på en pall,som kallades pliktpall, längst fram i kyrkan under under gudstjänsten. Efter att prästen förkunnat synderskans brott skulle hon erkänna och be om ursäkt

Kärleken

Den moderna kärleken är en produkt av 1700-talet

Lönskaläge/lägesmål

Könsumgänge mellan ogifta. Det var åtalbart till 1855. Böterna var 10 daler smt för mannen och 5 daler smt för kvinnan.10 daler var lika med 2 veckors fängelse om man inte kunde betala.

Moras

Träskartat område

Morgongåva

Brudgåva från mannen till sin hustru på bröllopsdagen. Det var ofta silver t ex silverskedar. De skulle vara som en pension om mannen skulle gå bort.

Otidligt sängalag

Könsunmgänge mellan trolovade. Böterna var då endast 2 daler för vardera man och kvinna.

Saxo

Saxo Grammaticus död 1120, är en dansk historieskrivare. Hans "Gesta danorm" är en betydelsefull men romantiserad källa till Nordens äldsta historia

Släkt

Två personer är släkt om de har gemensam anfader eller anmoder.

Stamtavla

Från person och framåt i tiden dvs ättlingar

Ståthållare

Ställföreträdare för ett lands regent och chef för förvaltningen av de kungliga slotten

Väpnare

Ung man i vapentjänst hos en riddare, även adelsman av lägsta klassen

Gratialist

Avskedad soldat, som uppbär pension. Gratialist indelas i fyra klasser.

Klass 1 = i tjänsten skadad, oförmögen att klara sig

Klass 2 = I tjänsten skadad, kan i ringa mån försörja sig

Klass 3 = Varit i tjänst i mer än 30 år

Klass 4 = Varit i tjänst i 30 år och fyllt 50 år

Tillbaka